Stjärnteckens tolkningsklasser

04.03.2018

Alla sviter samt Stora Arkanans kort är kopplade till astrologi. Du kan använda dig av kunskaper inom astrologi för att koppla samman din förståelse för tarotkorten. Vi kommer i detta inlägg behandla hur du kan använda en del av astrologin till olika personlighetsdrag och tolkningsbegrepp du kan använda i dina tarottolkningar

Pentagram är kopplade till elementet jord och stjärntecknen stenbocken, oxen och jungfrun.

Bägare är kopplade till vatten och fiskarna, kräftan och skorpionen.

Svärden kopplas med luft, vattumannen, tvillingarna och vågen.

Stavarna hör till elden samt stjärntecknen vädur, lejon och skytten.

I Stora Arkanan är två kort kopplade till varje stjärntecken

Stenbocken - Djävulen och Världen

Vattumannen - Stjärnan och Narren

Fiskarna - Månen och Hängde mannen

Väduren - Kejsaren och Tornet

Oxen - Översteprästen och Kejsarinnan

Tvillingarna - Paret och Magikern

Kräftan - Vagnen och Översteprästinnan

Lejonet- Styrkan och Solen

Jungfrun - Eremiten och Magikern

Vågen - Rättvisan och Kejsarinnan

Skorpionen - Döden och Domen

Skytten - Måttfullheten  och Livets hjul

Aktiva och passiva stjärntecken

Alla stjärntecken delas in i gruppen av aktivt eller passivt tecken eller maskulin/ feminin, positiv/negativ

Aktiva tecken har tendensen att reagera kraftfullt, energiskt och positivt utan att tänka sig för innan man handlar. Det är typiskt för dem att ta sig fram som ganska självsäkra individer. De saknar ofta förmågan till själviakttagelse och är extroverta.  

Passiva tecken är oftast mer tillbakadragna och oföretagsamma och tystlåtna då de ses som introverta. De är sällan impulsiva och föredrar oftast att verka bakom kulisserna. Men eftersom de tänker innan de handlar lyckas de ofta med det de företar sig.

Aktiva tecken

Väduren Tvillingarna Lejonet Vågen Skytten Vattumannen

Passiva tecken

Oxen Kräftan Jungfrun Skorpionen Stenbocken Fiskarna

Använd kunskapen när du tolkar dina personliga kort.....

Eld och lufttecken är aktiva medan jord och vatten är passiva

Eldiga tecken är entusiastiska , energiska, varma, utåtriktade, rättframma, ärliga, okomplicerade, optimistiska, äventyrslystna och magnetiska eller  aggressiva, dominerande, burdusa, stötande, otåliga, egoistiska, tanklösa och hetlevrade. 

Jorden är stabila, tillförlitliga, praktiska, jordnära, rutinerade, lojala, kloka, självständiga, strävsamma, tåliga, analytiska, noggranna eller tråkiga, materialistiska, hänsynslösa, kritiska, liderliga, snikna, gravallvarliga, envisa, självgoda, deprimerade 

Individen med vattenelement är känslig, snäll beskyddande, konstnärlig, omtänksam, uppoffrande, sympatisk, full av medkänsla, stödjande, intuitiv eller hagalen, överemotionell, dominerande, beroende, saknar etik eller moral, drömsk, destruktiv, hämndlysten

Lufttecknen brukar vara kommunikativa, livliga, intellektuella, rådiga, fyndiga, lugna, logiska eller självgoda, likgiltiga, kalla, högmodiga, opraktiska, överspända, okänsliga och utan inriktning.

Det är balansen inuti människan som avgör vilka personlighetsdrag som är framträdande

Ledande, Fasta och Föränderliga

Ledande stjärntecken

Vädur, Kräftan, Vågen, Stenbocken

Fasta Stjärntecken

Oxen, Lejonet, Skorpionen, Vattumannen

Föränderliga stjärntecken

Tvillingarna, Jungfrun, Skytten, Fiskarna

Ledande tecken letar fram precis vad de vill ha av livet genom att framhäva sig själva, de ser till att bli hörda. De betraktas som självmotiverade, initiativtagare och kan förefalla vara självcentrerade. Dessa förmågor gör att de oftast tar sig långt i livet.

Fasta tecken lever upp till sitt rykte. De kan vara enormt fixerade till sättet och envisa till tusen. Det kan föra med sig självförvållade bekymmer, oförmåga att välja väg i livet samt svårigheter att anpassa sig till förändringar. Å andra sidan är de hängivna och har ett gott sinne för affärer och ledarförmåga.

Föränderliga tecken har förmågan att anpassa sig. De saknar framfusigheten men förfogar över en medfödd förmåga att ändra hela sin livsstil vid behov. De är i allmänhet snabbtänkta och har lätt för att lära sig men de glömmer och förlorar intresset lika snabbt om de saknar tillräcklig stimulans.