9 steg mot förändring

04.04.2018

När något inte känns bra i livet. När kroppen visar symtom på ohälsa. Vare sig det handlar om psykiska eller fysiska symtom som stör ditt välmående är det signaler på att något i ditt liv behöver att förändras.

Hur skapar du förändring?

Ibland är det stora förändringar som behövs och ibland kan det räcka med små justeringar. Det är alltid lättast att börja förändra det som känns enklast för tillfället. Om du börjar direkt med drastiska åtgärder är chansen större att du faller tillbaka i gamla vanor.

Om du har svårt att själv komma underfund med vilka förändringar som behövs kan du vända dig till en vägledare för hjälp att förstå dina inre mekanismer och kroppens språk.

9 steg mot förändring

 1. Kroppen är din budbärare. Den talar om med alla sina symtom, både psykiska och fysiska att något behöver justeras. Det symtom som du upplever behöver du börja att utforska var det kommer ifrån. Känn på
  kroppen, hur det känns och vad du upplever. Vad får symtomen dig att känna? Vad kommer känslan ifrån?
 2. Stillhet. För att kroppen ska kunna läka och för att du ska kunna utvecklas behöver du skapa stillhet genom avslappning och meditation. Även yoga och qigong är exempel på att komma in i stillhet.

 3. Lägg fokus på dina tankar. Observera när du tänker och vad du tänker. När du förstår hur dina tankemönster ser ut kan du börja att förändra det som är negativt och det som inte hjälper dig framåt. I tanken finns många rädslor och dömande gentemot dig själv. Tanken tror ofta att
  du inte klarar av en förändring. Tro inte på dessa tankar, de är bara skapade av dina rädslor och farhågor och innehåller ingen sanning.

 4. Lägg fokus på dina känslor. Vad känner du? När känner du? Hur känner du dig? Våga att gå in i dina känslor för att kunna läka dem och
  komma vidare. För varje känsla du accepterar kommer du att förstå mer om dig själv, vad som håller dig tillbaka och vad som tar dig framåt.

 5. Låt inte det förgångna hålla dig tillbaka. Ofta kan tidigare livserfarenheter skapa känslomässiga blockeringar och hinder för oss. Om du har med dig erfarenheter av dysfunktionella förhållanden, någon som lämnat dig eller tragik under uppväxten påverka hur du tar beslut idag. När du kan se att det är dåtidens påverkan som hindrar dig behöver du ha mod att skapa nya erfarenheter som löser upp de gamla blockeringarna.

 6. Låt inte tankar om framtiden skrämma dig. Rädslan att misslyckas, att inte ha styrkan eller att det inte kommer att gå är tankens sätt att hålla dig tillbaka. Tankar om oro inför framtiden är inte sanningen. Vi kan omöjligt veta hur någonting kommer att te sig i framtiden. Och testar vi aldrig att ta steget får vi heller aldrig veta vad ett nytt steg hade gett för resultat. Tänk istället på att det finns inget misslyckande. Det finns bara utveckling.

 7. Håll dig i nuet. Genom att fokusera så mycket som möjligt på det som sker här och nu. Känna det som finns här nu och fokusera tanken på det som sker just nu skapar du ett större välbehag. I nuet är allt som det är, genom att acceptera nuet kan du läka det som behöver läkas just nu, lägga fokus på det du behöver just nu och förstå om du behöver att agera eller vara stilla just nu. Lyssna på dig själv och kroppen i nuet.

 8. Tro på din förmåga. Du kan mer än du tror. Du är starkare än du anar. Du är en del av det gudomliga med dess visdom inom dig. Du har allt du behöver för att förändra ditt liv inom dig. Genom att skapa tillit till dig, din kropp och ditt andliga jag kan du skapa det liv du drömmer om. Precis som alla andra.

 9. Använd din intuition. För att öka din tillit och skapa förändring behöver du lita på den information som kommer inifrån. Vi har alla en magkänsla och förmåga att känna med hjärtat vad vi behöver. Din känsla om vad som känns rätt eller fel är det som är din intuition och precis det du ska använda dig av för att utvecklas. Det är bara du som kan känna vad som är rätt för dig.       

ThereseElisabeth

Våga och Vinn