Medlem på Livsportalen

Är du också trött på det gamla sättet?

Till dig som vill läka naturligt, som söker rådgivning och stöd samt är villig att ta ansvar för ditt uppvaknande. Då är medlemsportalen Livsinspiration för dig.

Tillsammans skapar vi livskvalité

Awakening där du läker, utvecklas, väcker upp ditt själsliga jag och erhåller en bestående grundtrygghet.

Som medlem får du tillgång till vägledning, läkande kurser, webinar, meditationer, healing och annat som skapar bestående läkning. Varje månad fylls medlemsportalen på med nytt material.

Prisuppgifter

Medlem på Livsinspiration

Medlemskap Livsinspiration

450 kr/ månad

Villkor för medlem

  • Betalning sker månadsvis med faktura som kommer till den mail du registrerat. 
  • Ditt medlemskap till medlemsportalen godkännes efter att din registreringsavgift är inbetald, vilket är din första månadssumma.
  • Din prenumeration fortlöper automatiskt tills dess att du avsäger ditt abonnemang skriftligt. 

  • Om uppsägning kommer oss tillhanda när ny faktura skickats ut har du förbundit dig till en ny period av ditt medlemskap. Uppsägning måste därför ske skriftligt innan den 15.e i månaden.

  • Uppsägning av medlemskap sker till mail: livsinspirationth@gmail.com. 

  • Prenumeration fortlöper under avtalad tid, inga pengar återbetalas vid eventuell tidigare uppsägning.

Är du medlem i äldre portalen?