Medlem på Livsportalen

Är du också trött på det gamla sättet?

Till dig som vill läka naturligt, som söker rådgivning och stöd samt är villig att ta ansvar för att skapa självläkning. Då är Livsportalen Livsinspiration för dig.

Tillsammans skapar vi livskvalité

Egenvårdcentralen där du läker, utvecklas, väcker upp ditt själsliga jag och erhåller en bestående grundtrygghet.

Som medlem får du tillgång till vägledning, läkande kurser, webinar, stormöten, meditationer, healing, telefonrådgivning och annat som skapar bestående läkning. Varje månad fylls Livsportalen på med nytt material som tar dig vidare och du kan delta på fysiska föreläsningsdagar på olika orter i Sverige.

Prisuppgifter

Medlem på Livsinspiration

Som medlem i Livsportalen kan du tillsammans med andra få ner månadsavgiften. Ju fler ni är i grupp desto billigare blir kostnaden för var och en.

1 person

950 kr/ månad

2 personer

750 kr/ person och månad

4 personer

550 kr/ person och månad

6 personer

450 kr/ person och månad

8 Personer

350 kr/ person och månad

Betala månadsvis med autogiro

 För godkänt medlemskap gäller betalning via autogiro. Vid gruppanmälan behöver varje deltagare skapa eget autogiro. Ni får månadspris efter hur många som skapat autogiro i er grupp.

Villkor för medlem

  • Din registrering till Livsportalen godkännes efter att din autogiroanmälan har inkommit och är registrerad.
  • Din prenumeration fortlöper automatiskt tills dess att du avsäger ditt abonnemang skriftligt. 

  • Om uppsägning kommer oss tillhanda när ny faktura skickats ut har du förbundit dig till en ny period av ditt medlemskap. Uppsägning måste därför ske skriftligt innan den 20.e i månaden.

  • Uppsägning av medlemskap sker till mail: livsinspirationth@gmail.com. 

  • Prenumeration fortlöper under avtalad tid, inga pengar återbetalas vid eventuell tidigare uppsägning.

  • Vid uppsägning av medlemskap säger du även upp din fortsatta förtjänst på Livsportalen.

Är du redan medlem?