Livsinspiration telefoncoach

För råd och behandling

Ring oss när du behöver coachning. Vår telefonvägledning består av människor med egen erfarenhet av att befinna sig i låsta situationer och hur man tar sig därifrån genom att skapa en trygg grund i livet. Vi arbetar utifrån där du befinner dig här och nu och vi kan hjälpa dig vidare.

0939-114 74 44

Trygghet och kunskap

Alla som arbetar på Livsinspiration telefoncoach äger kunskap om hur det är att vara i kris. De har alla en bakgrund med livserfarenhet av att vara utsatt, befunnit sig i ångest eller vånda på olika sätt. Men de har alla också tagit sig ifrån sitt kaos. Idag är de trygga individer med kunskap, utbildning, stor andlig och personlig visdom. De har alla erfarenhet att arbeta med människor inom traditionell vård och andra stödjande instanser.

Som en behandling

Dels är samtalet i sig läkande med du får också konkreta råd på vad du kan göra för att skapa bestående läkning

Skillnaden mot att tala med någon inom traditionell vård är att här talar vi också om själsliga perspektiv och många verktyg som används kommer från alternativ vård och andliga perspektiv. Vi vill att du ska bli fri från den livssituation som dränerar dig - därför arbetar vi med behandla orsaken till varför du mår som du gör.

Men vi vill också betona att vi kan komma att hänvisa dig till traditionell vård när detta behövs!

0939-114 74 44

Prisuppgift till Livsinspiration telefoncoach

Du får 30 minuter, betalar en fast avgift på 495 kr som läggs på din telefonräkning.

Din tid räknas från när du börjar samtala med din rådgivare. Att endast lyssna på våra presentationer medför ingen kostnad.