Livsinspiration telefonbehandling

För råd och behandling

 Själens uppvaknande är en känslofylld och ofta kaotisk resa.

Vår telefonvägledning består av människor med egen erfarenhet av att befinna sig i i stormen och hur man tar sig därifrån genom att skapa en trygg grund i livet.

0939-114 74 44

Trygghet och kunskap

Alla som arbetar på Livsinspiration telefon äger kunskap om hur det är att vara i kris. Alla har trätt in i sitt själsliga uppvaknande och befinner sig i olika stadier på resan. Därför finns det alltid någon aktör via telefon som förstår den kris du befinner dig i just nu. Ibland kan det vara skönt att få prata med någon som förstår hur det är att se livet ur en annan symvinkel.

Som en behandling

Dels är samtalet i sig läkande med du får också konkreta råd på vad du kan göra för att skapa bestående läkning

Skillnaden mot att tala med någon inom traditionell vård är att här talar vi om själsliga perspektiv och många verktyg som används kommer från både alternativ vård och andliga perspektiv. Vi vill att du ska bli fri från den livssituation som dränerar dig - därför arbetar vi med behandla orsaken till varför du mår som du gör.

Men vi vill också betona att vi kan komma att hänvisa dig till ren traditionell vård när detta behövs!

0939-114 74 44

Prisuppgift till Livsinspiration telefonbehandling

Du får 30 minuter, betalar en fast avgift på 495 kr som läggs på din telefonräkning.

Din tid räknas från när du börjar samtala med din rådgivare. Att endast lyssna på våra presentationer medför ingen kostnad.