ThereseElisabeth

Min berättelse

Kroppen visar symtom och vi behöver ta reda på orsaken för att kunna läka.  Och jag kände att jag inte kunde vara kvar i vården som sjuksköterska och arbeta enligt förlegade sätt där varken tid eller energi räcker till för vare sig patient eller vårdgivare. Så började min historia som blev något långt utöver det jag trodde från början.

Idag vägleder jag dig till att finna din mening.

Men först behövde jag göra resan genom min egen potential. Startade alltså som sjuksköterska med erfarenhet av arbete inom både fysisk och psykisk ohälsa på många olika instanser inom vården. Med tiden verkade jag även som behandlare inom alternativ vård med både behandling och kursutbud som gynnade personlig utveckling. Men kände att behandlare inte var min enda plats. Hjärtat ville något mer och med tiden, genom att följa själens röst, skapades mitt rätta element av att se helheten på varför hälsa och ohälsa skapas för den enskilda individen. Genom min egen resa  kan jag idag hjälpa andra att komma till mål mycket snabbare än vad jag själv gjorde. Nämligen att skapa balans mellan arbete och privatliv och forstätta se meningen samt att gå från överlevnad till livskvalité.

Personligt Ledarskap

Under en resa i personlig utveckling för många år sedan på Kos förstod jag att vi alla bär på inre sår som behöver läka. För varje sår som läker blir människan mer fri och kroppen kan starta sin egen självläkningsprocess. Resan var en stor vändpunkt och jag kom hem som en ny människa. Mitt gamla jag full av kontroll och undertryckt sorg hade försvunnit.

När vi skapar livet efter vår egen frihet samt upplever en djupare mening och innebörd med livet uppnås hälsa och fysisk läkning ur ett långsiktigt perspektiv

Att läka livet innebär att skapa tillit till vem du är, som innefattar både den fysiska och den själsliga delen av dig. Ju mer jag utvecklades i mitt andliga jag desto mer bevis fann jag på bland annat själens påverkan av den fysiska kroppen och livet kroppen befinner sig i.

Jag började att se hur människor läker som genom mirakel med hypnoser, nya kunskaper medvetandegörande samtal och energibalansering.

Jag kunde inte längre förneka den själsliga delen av människan och hur stor betydelse den hade för hälsan. Men jag såg i mitt uppvaknande att det var inte behandling som var min plats. Allt mer lockades jag av att få väcka upp andras potential. Jag började se rakt in i en människa om vilka mirakel var och en kunde skapa. För att vi alla genom sin unika potential och inre ljus skulle kunna väcka fler till hälsa och välbefinnande. 

Den djupaste innebörden för oss - att skapa mening. Var och en efter sina förutsättningar.

Jag lever idag i en livsstil som innebär att jag följer själens röst om hur jag kan bli den bästa versionen av mig, varje dag.