Min berättelse

Kroppen visar symtom och vi behöver ta reda på orsaken för att kunna läka. Jag kände att jag inte kunde vara kvar i vården som sjuksköterska och arbeta enligt förlegade sätt där varken tid eller energi räcker till för vare sig patient eller vårdgivare. Så började min historia som blev något långt utöver det jag trodde från början.

ThereseElisabeth är idag Livsinspiratör som vägleder dig till själens potential genom ditt uppvaknande. Hon har tidigare erfarenhet av arbete med både fysisk och psykisk ohälsa genom många olika distanser inom vården. Med tiden verkade hon också som behandlare inom alternativ vård med både behandling och kursutbud för personlig utveckling. Men kände att behandlare inte var hennes rätta plats. Hjärtat ville något mer och med tiden, genom att följa själens röst, skapade hon Livsinspiration med uppvaknandet av själens kraft för bestående livskvalité. Detta blev med tiden uppvaknandet för att soulpreneurs skulle finna sin soul mission och kunna stå starka i vem de är och vad de ska göra.

Personligt Ledarskap

Under en resa i personlig utveckling för många år sedan på Kos förstod jag att vi alla bär på inre sår som behöver läka. För varje sår som läker blir människan mer fri och kroppen kan starta sin egen självläkningsprocess. Resan var en stor vändpunkt och jag kom hem som en ny människa. Mitt gamla jag full av kontroll och undertryckt sorg hade försvunnit.

När vi skapar livet efter vår egen frihet uppnås hälsa och fysisk läkning ur ett långsiktigt perspektiv

Att läka livet innebär att skapa tillit till vem du är, som innefattar både den fysiska och den själsliga delen av dig. Ju mer jag utvecklades i mitt andliga jag desto mer bevis fann jag på själens påverkan av den fysiska kroppen. Jag började att se hur människor läker som genom mirakel med meditationer, medvetandegörande samtal och energibalansering.
Jag kunde inte längre förneka den själsliga delen av människan och hur stor betydelse den hade för hälsan. Men jag såg i mitt uppvaknande att det var inte behandling som var min plats. Allt mer lockades jag istället av att få väcka upp andras potential. Jag började se rakt in i en människa om vilka mirakel var och en kunde skapa. Mitt hjärta började klappa för att vägleda andliga entreprenörer, eller jordänglar som jag, att finna sin soul mission. För att vi alla genom sin unika potential skulle kunna väcka fler till hälsa och välbefinnande. 

Den djupaste innebörden för oss alla - att skapa frihet. Var och en efter sin förutsättningar.

Jag lever idag i en livsstil som innebär att jag följer själens röst om hur jag kan bli den bästa versionen av mig, varje dag.