Så hanteras dina personuppgifter

På den här sidan kan du läsa om vilka personuppgifter Livsinspiration sparar och varför. Allt sker på lagligt sätt i enlighet med EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation.
Denna integritetspolicy beskriver Tarotskolans behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.
Livsinspiration ThereseElisabeth org.nr 8010045600 och Observatoria Creations org.nr 8212096237 ansvarar för dina uppgifter och är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt. 

Så får Livsinspiration dina uppgifter

När du bokar kursverksamhet, köper varor eller använder dig av medlemsportalens tjänster innebär det att du lämnar någon form av information till oss.

Uppgifter vi hanterar

Namn, e-postadress, telefonnummer och postadress är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Dessa har tillgång till dina uppgifter

Dina personuppgifter används av Livsinspiration ThereseElisabeth och Observatoria Creations.
Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av förordning, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Så används dina uppgifter

Livsinspiration ThereseElisabeth  och Observatoria Creations har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av åtagande mot dig, eller om du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter. Vi använder dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

För att ge dig en god service:

För att hantera ditt konto på Medlemsportalen, i bokningssystem, och vid beställning av varor.

För att ge dig relevant information och erbjudanden:
Vi skickar nyhetsbrev med information om Tarotskolan samt aktuella erbjudanden.
Vi skickar mejl och sms-aviseringar om dina bokningar.
 Vi administrerar ditt deltagande i tävlingar och kampanjer.

För att utveckla tjänster

Så länge sparas dina uppgifter

Så länge du är aktiv kund hos oss finns dina uppgifter lagrade i vårt arkiv. Om du inte varit aktiv som kund raderas samtliga uppgifter efter ett år.