AUTHOR

Under Construction in English...

Läka Livet

Att hela och komma närmare dig själv

Min bok Läka Livet behandlar hur du som person kan komma närmare dig själv. Hur du kan läka livet på vägen till din inneboende gudomliga kraft

Boken handlar om självläkning. Om hur du kan hitta din personliga kraft. Hur du vill leva. Vad du behöver förändra för att nå tillståndet där du kan läka livet. En läkning som innefattar att stå i ditt inre ljus och på så vis läka dig själv, din omgivning och livet.

Beställ signerat exemplar via ThereseElisabeth

Så bra skrivet. Du fångar mig från första stund. Ser fram emot att läsa mer. Samtidigt upplever jag att texten talar direkt till mig i den process jag nu befinner mig i. Dina ord både förklarar och ger styrka i mig och mitt❤️ tack

Jag känner kärlek och omtanke i din text . På samma gång blir jag nyfiken och vill lära mig mera. Jag får till mig genom texten , att " arbetet " gör jag själv och där ger jag mig själv utveckling .

Till dig som funderar på att köpa boken - tveka inte, det är en bok alla skulle behöva läsa.

Utdrag ur Läka Livet

Inledning

Vägen till hälsa är samma väg som den väg som går till ett högre medvetande. En väg som innefattar livet. Livets alla delar liksom alla delar av dig. Du kanske tror att den du är idag är den du kom hit för att vara. Eftersom du fått boken i din hand misstänker jag att du har någon eller några pusselbitar kvar tills du kommer dit. 

Hälsa för mig handlar om ett tillstånd där du är den bästa versionen av dig själv. Där du är den du är menad att vara. Där du skapar i varje stund du existerar. Hälsa kan uppnås av alla, vare sig du lider av en fysisk åkomma, sjukdom eller diagnos av något slag. Hälsa är ett tillstånd du bestämmer dig för att befinna dig i. Det är ett medvetande om vad som skapar hälsa eller ohälsa hos dig. För att förstå hur du skapar behöver du börja med att förstå dig och din existens i den här världen. Och i universum. Faktiskt så existerar du på båda planen på samma gång.
Du är en skapande individ som väljer varje dag hur du vill skapa din existens. Du väljer vem du vill vara. För att veta vem du vill vara innefattar även det att bli medveten om dig själv. Du behöver skala bort det du tror du är, det som andra påtalat att du är och det du tagit som din sanning.
Sanningen är att du är det du vill vara. I varje stund. Om du är nöjd med din sanning, om den du är, då behöver du inte mig. Men om en liten bit av dig känner ett sting någonstans av att det kan finnas något mer att upptäcka i livet, det finns ett annat sätt att leva livet. Eller om du haft funderingar om meningen med livet, då säger jag varmt välkommen hit. 

Jag tror inte det har undgått någon att ohälsan fortsätter att öka varje år. Allt fler blir utbrända, nedstämda och många människor har ingen livslust kvar. De söker efter meningen med livet, vet inte varför de är här eller hur de kan öka sin energi till att känna att de lever igen. I detta hav av sökande efter lycka i livet erhåller både vuxna och barn varje år mer ångestdämpande och depressionshämmande läkemedel eftersom den traditionella vården inte kan möta behovet av de existentiella frågorna om livet och vårt andliga jag. När jag arbetade som sjuksköterska inom barn och ungdomspsykiatrin höll jag själv på att förtäras över all den själsliga smärta det gav mig att det mestadels var läkemedel vi gav åt barnen. Istället för att ta reda på orsaken till ångesten, ofta på grund av tidsbrist, sattes tabletter till bruk. Föräldrarna blev nöjda, för tabletterna lovade att dämpa oro, ångest och sömnproblematik. Men om man aldrig tar hand om orsaken som skapat symtomen kvarstår fortfarande kärnan till problemet. Vad är det för känsla som gömmer sig innanför skalet som vi dämpar med läkemedel?

Enligt en beräkning som publicerats i Journal of the American Medical Association är den tredje ledande dödsorsaken i Usa biverkningar från mediciner, då mer än 120 000 människor dör årligen. (Starfield 2000) Detta inträffar när människor tagit den dos de blivit ordinerade av en läkare. Det handlar alltså inte om överdoseringar eller feldoseringar av läkemedel.
Läkemedel är även den tredje vanligaste dödsorsaken i världen (inklusive Sverige), 26 000 personer dör i Sverige varje år av läkemedelsbiverkningar. Siffrorna för försäljning av antidepressiva läkemedel är miljarder varje år i Sverige och de ökar konstant hela tiden. Jag anser att detta redan nu är skäl nog till att skapa förändring och istället lägga fokus på att hjälpa människor bli medvetna om att vi kan läka våra symtom istället för att använda läkemedel som ger biverkningar, skadar vår kropp och endast dämpar symtomen istället för att ta bort orsaken som skapat dem.
Med detta menar jag inte att vi skall ta bort läkemedel helt. I många fall är de nödvändiga för människans överlevnad, när en infektion gått så långt att det är svårt att läka på annat sätt, vid cancervård eller att vi behöver ge smärtstillande för att få en fridfull avslutning på livet. Men när läkemedel används slentrianmässigt med en attityd att det inte skadar och att det skrivs ut i brist
på annat, då är vi ute och famlar i ett stort mörker. Denna onda spiral på ohälsan går inte att stoppa utan ett nytt medvetande om kroppens egen självläkande förmåga och vägen till upplysning. Varför tar jag upp läkemedel? Därför att många väljer att dämpa alla sina symtom eftersom vården många gånger inte har andra verktyg. Många symtom som du upplever vare sig det handlar om fysisk smärta eller livsleda handlar om att din själ vill något annat med ditt liv. Det handlar om att vi inte följer vår inre ledstjärna, vår kompass som kan visa oss vägen till meningen med livet, en hälsosam livsstil och ett liv där vi är i vår fulla potential. Kroppen blir sjuk av att inte få följa själen. Det är nämligen själen som är anledningen till att du har en kropp och ett liv. Själen vill att du ska få uppleva ditt bästa jag, att du ska minnas vem du är. När du inte följer skapas ohälsa. Vi har vägen till hälsa, till kunskap, till ett högre medvetande och till att nå läkning inom oss. Kroppens naturliga tillstånd är att vara frisk, den vägleder oss ständigt i vad vi behöver för att fortsätta hålla oss friska eller att återfinna vår hälsa och livslust. 

Lipton (2009) har genom sin forskning bevisat att våra celler alltid söker sig till en frisk miljö och kan återskapa sig till ett hälsosamt tillstånd i en frisk miljö. Summan av hans forskning visar att cellen i sig själv bär på en stor visdom och att den läka av sig självt om den befinner sig i en frisk miljö. Alltså om du skapar en hälsosam och närande miljö i din kropp kan dina celler återställa sig själva. Vårt samhälle har på många sätt skapat att vi inte längre vet hur vi ska lyssna på oss själva. Vi blir lärda att kroppen behöver "repareras" när den är skadad, vi lär oss att vi ska vända oss till någon som kan mer om sjukdomstillstånd, om andligheten, om utbildning eller vad det än må vara i livet. Hela samhällets system är uppbyggt kring en gammal tro på att någon annan har mer kunskap än du. Men ingen har mer kunskap om dig än just du. Du vet din historia, du vet varför du mår som du gör.
För visst vet du ganska väl vad som hände i ditt liv när symtomen uppkom? Du har troligen en bra förståelse för att till exempel din dömande mor eller helgalna chef påverkar dig i så hög grad att detta gör dig sjuk.

Rankin (2013) menar att många människor accepterar paradoxen att du lämnar över ansvaret för din hälsa till någon annan eftersom alternativet om:

" att du själv besitter större förmåga att läka din kropp än du någonsin föreställt dig- innebär att ansvaret för din hälsa bollas tillbaka på dig, och många människor tycker det känns som ett alltför stort ansvar. Det är mycket lättare att lämna över sin makt och sätta sitt hopp till någon som är smartare, klokare och mera kompetent och som kan fixa din hälsa. "

Jag har inte skrivit boken för att ge dig dåligt samvete för att du har skapat dig sjuk eller för att du själv har skapat alla besvärliga situationer i ditt liv. Den är tänkt att ge dig ett nytt medvetande kring nya sätt att se på dig och din fysiska existens, det vill säga livet i din kropp. Detta medvetande skapar frihet. Frihet skapar symtom av en friskare individ, precis som att ett åtstramat inre skapar symtom av sjukdom.
För att ta till dig den visdom du besitter behöver du bli medveten om nya tankesätt, att du själv har
kraften att bli fri och inte lägga detta ansvar på någon annan. 

Att bli fri handlar om att leva efter dina behov istället för att sätta andra människor i första rummet konstant. Att leva i frihet är att leva livet efter dig, att du skapar det liv du anser är meningsfullt som ger dig glädje, harmoni och kreativitet.
Positiva känslor skapar en frisk individ, för visst känns det som att du kan göra precis vad som helst när du är lycklig och tillfreds? Och kommer inte symtom på sjukdom och smärta när du är inne i en depressiv eller stressad period i livet? Var och en vet att vi mår så mycket bättre när vi får göra det som vi trivs allra bäst med att göra, så varför gör vi inte mer av detta?
  Hellsten (2012) skriver:

" Varför nöjer sig så många med att bara överleva? /.../ Varför gör så många alltid samma saker, som att motvilligt stanna kvar i decennier på en arbetsplats eller klamra sig fast vid ett kärlekslöst och krävande äktenskap? Varför fastnar så många i trygghet och skapar en framtid som bara är mer av det förflutna?"

För att lösa en situation behöver vi hitta nya utvägar, tänka nytt och känna oss fram. Som Albert Einstein så klokt sade, problem kan inte lösas med samma tankesätt som skapade dem. Det är dags att implementera nya tankesätt. Jag ser bokens syfte som att sprida medvetenhet om nya sätt att se på människan, att visa framförallt energins och själens betydelse i den läkande processen. Detta ger en ny infallsvinkel på den traditionella vården. Och det kan göra att den traditionella vården kan möta den alternativa. För bådas kunskaper behövs för att varje enskild person ska kunna få den vård de behöver.
Du behöver ett helhetsperspektiv för att kunna ge dig det du behöver för att utveckla din kunskap, du behöver förstå hela sammanhanget inom hela ditt liv för att kunna ta bra beslut. Du behöver svar på vad dina symtom visar under ytan. Vad är det din livssituation eller kropp vill berätta för dig. Varför mår du som du gör. Du behöver hitta orsaken till symtom för att lösa det verkliga problemet. Du behöver en genomgående felsökning och åtgärda problemet, då det kommer att dyka upp igen om det inte tas om hand.
Ta i beaktande att jag arbetat med personer som kan ta ansvar för sin hälsa, har föräldrar eller närstående som kan ta detta ansvar. Det är alltså inte akuta tillstånd där läkarvård skulle komma att behövas. Dock är de flesta klienters erfarenhet att de inte får den djupgående och bestående hjälp de behöver i vården eftersom de inte vill lösa sin situation med läkemedel, utan istället få hjälp att läka på andra sätt. Alternativ vård är ingen ersättning för medicinsk behandling, utan boken är avsedd som ett stöd till den traditionella vården. Traditionell vård och alternativ vård talar
oftast olika språk och kan ha svårt att möta den andra världens goda egenskaper. Av egen erfarenhet som sjuksköterska och alternativ terapeut vet jag att det råder både brister och en mycket god vård i dessa båda världar. Jag vill dela med mig av det jag sett är mycket potent i mitt arbete med ett klientel som lider av både psykiska och fysiska åkommor. När jag lägger störst fokus på att stärka varje människa kan mirakel ske både i livet och kroppen.

Beställ Läka Livet

Betala till swish 123 413 54 22 eller bankgiro 547-4077