KURSER

 Kurser med själsliga och fysiska verktyg
för att förstå människan, själen och boningen du lever i.

Lär dig under kurser i personlig utveckling att uppleva din fysiska och själsliga existens. Alla kurser har fokus på dig, din kropp, ditt liv, din medvetenhet och din läkning. Du kommer att nå oändligt mycket längre i livet än du gjort tidigare med hjälp av en kurs i personlig utveckling.

Det känns så bra att fått hjälp att komma vidare och läka i både kropp och själ! Det finns ju ännu en del kvar att läka, men era kurssteg är så bra upplagda att det är nya saker varje gång som vi jobbar med. Det gör att jag hela tiden fortsätter framåt och inte hamnar i stagnation!
STORT TACK  Therese Halme och Staffan Stridsberg!

Vill du veta mer om kurser?