Kursportalen

Awaken your glorius being

I promise you the ability to live life without fear of making wrong - and be completely free of what is holding you back from showing your glorious being to the world.

Kursportalen där du utvecklas, växer, väcker upp ditt själsliga jag och erhåller en gedigen utbildning du kan tjäna pengar på från start.

Som medlem får du tillgång till personlig vägledning, e-kurser, webinar och meditationer som leder dig mot ditt högre jag och till livet du drömmer om. Varje månad fylls kursportalen på med nya kurser och vägledning som tar dig vidare.

Vilka möjligheter du vill skapa med kursportalen beror på dig. 

Du kan vara endast medlem eller välja nivå att starta på som kan ta dig långt fram i dina drömmar.

Nivå 1. Värva medlemmar och få rabatt på ditt medlemskap. 

Nivå 2. Skapa team där du tjänar pengar, både på de medlemmar du själv värvar samt på de generationer som skapas under dig. (Nivå 2 startar 2020)

Så här fungerar Kursportalen

Du skapar ett login. Du skriver in vem som värvat dig. Du erhåller ett mail med frågor. Dina svar används som grund till var du ska starta din utveckling. Du gör den kurs eller övning du blir ordinerad. På vägledning var tredje vecka får du nya ordinationer och svar på dina frågor. 

Hur snabbt du utvecklas beror på dig. Ta initiativ.

Till dig som vill bilda team för att hjälpa andra får du extra utbildning och vägledning - även privat.

Betala månadsvis med autogiro eller välj ett helt år

 Vid månadskostnad tecknar du autogiro hos Livsinspiration. Det gör du via din internetbank. Betalning dras varje månad från ditt konto.

Vid årsavgift erhåller du en faktura via mail.

Det är ingen bindningstid på Kursportalen, men du måste säga upp ditt medlemskap skriftligt för att nya dragningar och fakturor inte skall skickas ut. När en ny faktura skickats på årsavgift gäller denna om du inte sagt upp ditt medlemskap innan fakturan skickades!

Prisuppgifter

Månadsmedlem Livsinspiration

Autogiro Månad

950 kr

12 månader

10 400 kr

Villkor för medlem

  • Din registrering till Kursportalen godkännes efter att:
  • Vid månadsbetalning när din autogiroanmälan har inkommit och är registrerad.
  • Vid årskostnad erhållen betalning till swish 123 413 54 22 eller bankgiro 547-4077.
  • Din prenumeration fortlöper automatiskt via autogiro eller med utskick av fakturor, tills dess att du avsäger dig ditt abonnemang. 

  • Om uppsägning kommer oss tillhanda när ny faktura skickats ut har du förbundit dig till en ny period av ditt medlemskap. Uppsägning måste därför ske skriftligt innan din årsperiod förnyas automatiskt.

  • Uppsägning av medlemskap sker till mail: livsinspirationth@gmail.com. Prenumeration fortlöper under avtalad tid, inga pengar återbetalas vid eventuell tidigare uppsägning.

  • Vid uppsägning av medlemskap säger du även upp din fortsatta förtjänst på kursportalen.

Är du redan medlem?