Angels for the audience around the globe

First of all, sorry for my spelling or talking in english...but that's not what's important here and now. What means something in this case, is that you can understand what I'm saying. 

And of course what the Choir of Angels are saying to you. I'm a channel. A tool. Here and now ready to let the angels guide you through me.

I've had a group on facebook for a long time now, but only for the swedish audience. It's time to expand that group. So I follow the guidance that I get.

This could be your first step.

Änglar och Andliga Vägledare

Get to know and work with the higher energy from universe.

Välbefinnande, läkning och vibrerande energier från universum, och vilka kan bättre hjälpa oss med detta än våra vägledare från andra sidan.

I kursen kan du finna verktyg som exempelvis seanser, budskap, övningar och meditationer för att öka din kontakt med dessa fantastiska ljusväsen.

Facebook gruppen ingår i priset

I kurs Divine Guidance får du prova olika verktyg och övningar för att ta kontakt med dina andliga vägledare, guider och änglar. Även om ni redan har en kontakt idag så kommer den här kursen att fördjupa er kommunikation.

I facebookgruppen som kommer med kursen kan du fråga om råd och vägledning och följa med på alla nyheter som tillkommer längs vägen.

Vägledning

Du kan också boka vägledning med budskap direkt från dina andliga vägledare.