LIVSINSPIRATION
MEDVETENHET SKAPAR LÄKNING

Vi kan göra mer för patienten

Vad är det vården missar i sin anamnes?

Att se bakom sjukdomen. Att se bakom symtomen. För när vi kan se patienten i hela dess livssituation - då kan vi läka ur ett långsiktigt perspektiv.  

Genom att ställa en enkel fråga till patienten kan vi få mängder av ny information. Vi kan ta oss an patientens hälsa ur en ny synvinkel. En fråga som hjälper oss att se nya mönster om vad som skapat ohälsa och vad vi behöver göra för att skapa läkning.

Vad hände i ditt liv när du blev sjuk?


Livsinspiration - utbildning inom alternativ personcentrerad vård

ThereseElisabeth är sjuksköterskan som tröttnade på att inte kunna erbjuda mer i den traditionella vården. Hennes resa i personlig utveckling har skapat hjälp för många längs vägen. Nu kan hon hjälpa er att öppna nya synsätt och hjälpa till att läka fler.

Vi kan inte vänta längre

Våra patienter mår inte bra. Ohälsan ökar och vården står många gånger maktlös.

Jag söker er som har ett driv och en vilja att uträtta mer. Ni arbetar med människor. Ni har ett hjärta av guld samt en stor omsorg om andra. Ni brinner för ert arbete men upplever att det behövs förändringar för att kunna hjälpa på ett mer genuint sätt. Ni vill möta varje individ du arbetar med, se deras behov och kunna få ge det varje själ behöver. Ni vill utveckla dem ni arbetar med. Ni vill göra mer.

Starta en ny, omvälvande resa. Kontakta mig för att upptäcka era möjligheter