LIVSINSPIRATION
MEDVETENHET LÄKER LIVET

Vi kan göra mer...

Vad är det vården missar i sin anamnes?

Att se bakom sjukdomen. Att se bakom symtomen. För när vi kan se patienten i hela dess livssituation - då kan vi läka ur ett långsiktigt perspektiv.  

Genom att ställa en enkel fråga till patienter eller kunder kan vi få mängder av ny information. Vi kan ta oss an hälsa ur en ny synvinkel. En fråga som hjälper oss att se nya mönster om vad som skapat ohälsa och vad vi behöver göra för att skapa läkning.

Vad hände i ditt liv när du blev sjuk?


Livsinspiration ThereseElisabeth

Sjuksköterskan som vill mer

ThereseElisabeth är sjuksköterskan som tröttnade på att inte kunna erbjuda mer i den traditionella vården. Hennes resa i personlig utveckling har skapat hjälp för många längs vägen. Nu kan hon hjälpa er att öppna nya synsätt och hjälpa till att läka fler.

Vi kan inte vänta längre

Människor mår inte bra. Ohälsan ökar och vi står många gånger maktlösa. 

Vill du ta tillbaka makten genom att våga göra mer?

Starta en ny, omvälvande resa. Kontakta mig för att upptäcka era möjligheter