Med Tarotkort som verktyg skapas läkning för både kropp och själ

TAROTSKOLAN

Tarotutbildning och Personlig Utveckling


 

tarotkurs tarotutbildning

Tarotkort speglar människan 

Tarotkort är ett själsligt verktyg för att förstå människans fysiska och andliga väsen.

Detta är unika tarotkurser där du utbildar dig i tarotkortens mystik samtidigt som du rengör dig själv på insidan och skapar läkning.

1. Grunder i Tarotkort

Träna upp din intuition 
Grundläggande kunskaper
Lilla Arkanans uppbyggnad
Sviterna
Elementen
Kroppens energi i tarotkort
Representanterna
Personlig vägledning

2. Fördjupning i Tarotkort

Tolka tarotkort på djupet
Djupare in i intuition
Stora Arkanan uppbyggnad
Det andliga livet
Själsvåningar
Själsvåning ett
Utveckla Tarotläggningar

3. Det fysiska livet

Symbolspråket lilla Arkanan
Djupare in i Sviterna
Djupare in i Elementen
Chakrasystemets koppling
Tanke Känsla Handling
Meditation

4. Det andliga livet

Stora Arkanan
Själsvåning två
Chakrasystemets andliga del
Dina skuggsidor
Meditation

5. Numerologins vibrationer

Numerologi Lilla Arkanan
Numerologi Stora Arkanan
Med och motpoler
Själsliga kort
Årsläxor 
 

6. Änglatarot

Tolka ur högre perspektiv
Nå högre höjder
Andekanalisering
Änglakontakt
Meditation

7. Livsdrömmen

Försvarsmekanismer
Egot
Rasera föreställningar
Själsvåning tre
Själsliga chakran
Gå mot dina drömmar
Meditation

8. Knyta ihop säcken

Hitta röda tråden
Återkoppling
Din utveckling
Din livssituation
Börja arbeta
Att tala klientens språk
Pedagogik
Hur vill du arbeta
 Tarotkurs på själslig nivå