Gå på kurs med änglar

Änglakören
Änglakören

Änglakören

Här sjunger vi för att känna glädje och uppleva samvaro med Ärkeänglar

Kvällen inleds med meditation där vi bjuder in änglar att närvara med oss .
Genom musiken och din egen röst talar änglarna, ger oss budskap, tröst, stöd och uppmuntran på din väg.

Välkommen till en stund i musikens tecken och nå oanade höjder i energi

Arbeta med Änglar

Kurskvällar i samvaro med Ärkeänglar.

Varje kurskväll inleds med meditation för att få känna närvaron och energin av den ängel som är med oss.
Varje kväll har ett tema som grund med en ängel kopplad till temat.

Kursen är en stunder i vila, vägledning, att få styrka, upptäcka nya förmågor, insikter, kärlek och närheten till källan

Arbeta med Änglar
Arbeta med Änglar