Kurser i personlig utveckling. Skapa hälsa och livskvalite
Kurser i personlig utveckling. Skapa hälsa och livskvalite

Få hjälp att skapa hälsa och livskvalite

Samtliga kurser handlar om att läka dig själv. Vare sig du vill läka den fysiska kroppen eller ditt psykiska sinne är kurserna anpassade för de deltagare som finns med vid varje tillfälle. Vi använder oss av andliga verktyg för att nå målet att skapa dig frisk och höja din livskvalite.
 


I kurserna arbetar vi med energiernas påverkan, din fysiska existens och behandlar alla de ämnen du upplever svåra i livet. Hur kan du nära dina relationer? Varför har du de symtom du bär?
Och framförallt hur kan du skapa om allt detta?

Många kurser driver jag i samarbete med Staffan Stridsberg. Han producerar all meditationsmusik, filmmaterial samt bistår med kunskaper inom esoterisk filosofi och psykologiska perspektiv

Grunden i att läka livet

Kartlägg din livssituation
Utveckla din intuition
Hur tarotkort kan användas som verktyg till att läka
Hur hänger tankar, känslor och handling ihop?
Vad skapar de tillsammans i ditt liv?
Få svar på vad du behöver att förändra

Fördjupning i din hälsa

Det andliga livet
Den andliga utvecklingen och dess påverkan på hälsan.
Djupare in i intuition
Själsvåningar
Genomgång själsvåning ett
Masker och försvar
Släpp blockeringar

Det fysiska livet

Elementens påverkan
Hur skapar du livet?
Chakrasystemet
Tanke Känsla Handling
Frigör energin i kroppen

Det andliga livet

Djupare in i andlig utveckling
Vad innebär det andliga livet?
Själsvåning två
Chakrasystemets andliga del
Dina skuggsidor
Lösgör dig från kroppens krämpor
Stig in i den högre dimensionen mot den gudomliga läkningen av livet

Numerologins vibrationer

Hur kan du använda andliga verktyg i din läkningsprocess?
Numerologi
Astrologi
Med och motpoler
Själsliga kort
Årsläxor

Helhetsperspektiv

Tolka ur högre perspektiv
Andekanalisering
Änglakontakt
Själsliga chakran
Utveckla ditt syfte i livet
Meditation