BLOGG LIVSINSPIRATION

 

2016 > 05

En process och förändring har skett. Det har varit hårt. Vissa bitar är inte riktigt färdiga än.
Just denna process startade under kurs i fördjupad kroppskännedom. Den har sedan varit fortlöpande under en regressionkurs under våren. Kurserna har varit fantastiska och gett mycket ny kunskap, nya insikter och fått mig att förstå mig på ännu djupare sätt. Hur kroppen kommunicerar är helt magiskt enligt min mening. Den inrymmer så mycket visdom och är talaren för själen.

Men vad som också kom upp var en stor ensamhet. Att jag ensam behöver driva igenom det jag tror på. Jag har människor omkring mig som stöttar på många sätt och vis, men det är jag ensam som måste ta fighterna. Min nyupptäckta förståelse för mitt verkliga inre gör att jag i många fall blir ensam. För alla kommer inte att förstå. Mest smärtsamt har det varit att upptäcka och förstå att de som jag trodde var mig närmast inte förstår och i vissa fall faktiskt heller inte stöttat mig.
Vissa människor har jag också blivit glatt övverraskad av. De tar till sig kunskap och sprider detta på ett underbart sätt. En förståelse av vad jag faktiskt vill åstadkomma har väckts upp hos somliga och i detta ett djupare samförstånd. 
Tack till alla er som stödjer mig på alla sätt och vis, jag kan inte med ord beskriva all den kärlek och energi som ni ger mig <3

Vad jag vill dela med mig av i detta inlägg är att ibland behöver vi ta fighter och gå igenom smärtsamma processer för att släppa oss själva fria. När du litar till din intuition och gör det som är bäst för dig och ditt liv, väcker detta många nya kunskaper och insikter. Och en del av dem är tuffa att få till sig. Men det hjälper oss också att fortsätta framåt. Så vad är processen värd om det skapar ensamhet och är smärtsamt? kanske du undrar då.
Mitt svar är: det ger lycka, tro på egen förmåga och en högre energinivå där de människor som matchar den energin finns kvar. Det ger ärliga och sunda relationer byggda på tillit och kärlek från hjärtat (och inte från huvudet som i många relationer). För varje smärtsam process som jag tar mig igenom väntar ett ännu ärligare, friskare och mer kärleksfullt jag. Ett jag som skapar lycka oberoende av vad andra tycker.
Och är inte verklig, innerlig lycka och ärlighet mot dig själv, tillsammans med människor i acceptans med varandra ett ganska bra pris efter en tuff match?

Läs hela inlägget »

Just nu är jag insnöad på att studera omvårdnadsteorier. Dessa teorier är vårdvetenskap som ger beskrivningar av vad vårdandet är. 
Sjuksköterskan har examen i omvårdnad och en omvårdnadsteori är den vårdvetenskap som omvårdnaden och vårt arbete bör vila på. Det finns många olika teorier och teoretiker som presenterar sin bild, utifrån sitt synsätt av vården.
Just idag har min lott fallit på Katie Erikssons caritativa omvårdnadsteori- att lindra lidande.
Jag vill dela med mig av en del av hennes synsätt då det är bra beskrivningar för vad hälsa och lidande till viss del är.
Jag citerar från boken omvårdnadsteorier i klinisk praxis av Lena wiklund Gustin & Lillemor Lindwall

"Hälsa är ett integrerat tillstånd av friskhet, sundhet och välbefinnande. Ordet hälsa är besläktat med orden helighet och helhet och avser människans djupa medvetenhet om sin individuella särskildhet och sitt ansvar som människa.

Upplevelsen av hälsa och helhet hör samman med en upplevelse av att uppleva sig hel till kropp, själ och ande. Den kroppsliga dimensionen handlar om friskhet, medan den själsliga har att göra med en känsla av inre balans och jämvikt i relation till livet och andra människor. Den andliga dimensionen är människans förmåga att finna de djupare värdena i livet, de värden som ger livet mening och utveckling, som till exempel att finna njutning i naturen.
Då människan inte upplever balans till kropp, själ och ande, kan detta komma till uttryck genom hälsoproblem, behov och begär.

Människans lidande dimensioner sammanfaller med hälsans dimensioner. På görandenivån är människan upptagen med att undkomma lidandet, exempelvis genom att använda droger men också genom att försöka "göra" hälsa genom till exempel ett överdrivet motionerande.

Hälsohinder är det som hindrar människan från att uppleva hälsa, och man skulle kunna se det som att hälsohindren är en del av det den lidande människan kämpar för att övervinna. Hälsohindret är det som gör att patienten inte har kraft, mod eller kunskap att lösa problemen. Hälsoresurser är å andra sidan allt det som kan ge kraft till patienten.

Då människan själv eller med stöd av andra kan möta lidandet, så kan hon samtidigt uppleva hälsa. Att hälsa och lidande kan finnas samtidigt innebär också att hälsan inte är statisk, utan en process som kan leda till utveckling och växt om människan kan uthärda och försonas med lidandet."

Vad Katie beskriver ovan är att människan består av kropp, själ och ande. Alla dessa tre bitar behöver vara i balans för att uppleva välbefinnande. Många idag fokuserar överhängande på de kroppsliga symtomen och är noga med motion och kost,. de är viktiga bitar men om inte själen och anden vårdas med samma varsamhet blir helheten i alla fall inte den optimala. Bitar saknas och det djupa välbefinnandet och lyckan låter vänta på sig.
När människan kämpar för att undkomma lidande skapar detta ett hälsohinder och detta hinder kan leda till allt mer nedsatt förmåga och kraft hos individen. Det är där som bland annat sjuksköterskan kan hjälpa människan med att hitta hälsoresurserna och att acceptera lidandet och därigenom lindra lidandet som då kan leda till utveckling. Men människan själv behöver ta ansvar för att ta detta steg mot sin utveckling. 

Katie skriver att lindra patientens lidande är motivet för all vård och jag håller med. Det handlar precis som Katie skriver om att acceptera lidandet, för när vi fösöker undvika de jobbiga känslorna planterar vi dem djupt i kroppen. De blir sedan svårare och ger mer lidande i form av kroppsliga problem och sjukdomar, enligt mitt sätt att se på vad som skapar sjukdomar.  Så för varje känsla som du kan acceptera och bearbeta desto mer frisk kommer din kropp att bli.
För kropp själ och ande är en enhet som vi måste vårda tillsammans.

Läs hela inlägget »
Etiketter: hälsa

2016 > 05

En process och förändring har skett. Det har varit hårt. Vissa bitar är inte riktigt färdiga än.
Just denna process startade under kurs i fördjupad kroppskännedom. Den har sedan varit fortlöpande under en regressionkurs under våren. Kurserna har varit fantastiska och gett mycket ny kunskap, nya insikter och fått mig att förstå mig på ännu djupare sätt. Hur kroppen kommunicerar är helt magiskt enligt min mening. Den inrymmer så mycket visdom och är talaren för själen.

Men vad som också kom upp var en stor ensamhet. Att jag ensam behöver driva igenom det jag tror på. Jag har människor omkring mig som stöttar på många sätt och vis, men det är jag ensam som måste ta fighterna. Min nyupptäckta förståelse för mitt verkliga inre gör att jag i många fall blir ensam. För alla kommer inte att förstå. Mest smärtsamt har det varit att upptäcka och förstå att de som jag trodde var mig närmast inte förstår och i vissa fall faktiskt heller inte stöttat mig.
Vissa människor har jag också blivit glatt övverraskad av. De tar till sig kunskap och sprider detta på ett underbart sätt. En förståelse av vad jag faktiskt vill åstadkomma har väckts upp hos somliga och i detta ett djupare samförstånd. 
Tack till alla er som stödjer mig på alla sätt och vis, jag kan inte med ord beskriva all den kärlek och energi som ni ger mig <3

Vad jag vill dela med mig av i detta inlägg är att ibland behöver vi ta fighter och gå igenom smärtsamma processer för att släppa oss själva fria. När du litar till din intuition och gör det som är bäst för dig och ditt liv, väcker detta många nya kunskaper och insikter. Och en del av dem är tuffa att få till sig. Men det hjälper oss också att fortsätta framåt. Så vad är processen värd om det skapar ensamhet och är smärtsamt? kanske du undrar då.
Mitt svar är: det ger lycka, tro på egen förmåga och en högre energinivå där de människor som matchar den energin finns kvar. Det ger ärliga och sunda relationer byggda på tillit och kärlek från hjärtat (och inte från huvudet som i många relationer). För varje smärtsam process som jag tar mig igenom väntar ett ännu ärligare, friskare och mer kärleksfullt jag. Ett jag som skapar lycka oberoende av vad andra tycker.
Och är inte verklig, innerlig lycka och ärlighet mot dig själv, tillsammans med människor i acceptans med varandra ett ganska bra pris efter en tuff match?

Läs hela inlägget »

Just nu är jag insnöad på att studera omvårdnadsteorier. Dessa teorier är vårdvetenskap som ger beskrivningar av vad vårdandet är. 
Sjuksköterskan har examen i omvårdnad och en omvårdnadsteori är den vårdvetenskap som omvårdnaden och vårt arbete bör vila på. Det finns många olika teorier och teoretiker som presenterar sin bild, utifrån sitt synsätt av vården.
Just idag har min lott fallit på Katie Erikssons caritativa omvårdnadsteori- att lindra lidande.
Jag vill dela med mig av en del av hennes synsätt då det är bra beskrivningar för vad hälsa och lidande till viss del är.
Jag citerar från boken omvårdnadsteorier i klinisk praxis av Lena wiklund Gustin & Lillemor Lindwall

"Hälsa är ett integrerat tillstånd av friskhet, sundhet och välbefinnande. Ordet hälsa är besläktat med orden helighet och helhet och avser människans djupa medvetenhet om sin individuella särskildhet och sitt ansvar som människa.

Upplevelsen av hälsa och helhet hör samman med en upplevelse av att uppleva sig hel till kropp, själ och ande. Den kroppsliga dimensionen handlar om friskhet, medan den själsliga har att göra med en känsla av inre balans och jämvikt i relation till livet och andra människor. Den andliga dimensionen är människans förmåga att finna de djupare värdena i livet, de värden som ger livet mening och utveckling, som till exempel att finna njutning i naturen.
Då människan inte upplever balans till kropp, själ och ande, kan detta komma till uttryck genom hälsoproblem, behov och begär.

Människans lidande dimensioner sammanfaller med hälsans dimensioner. På görandenivån är människan upptagen med att undkomma lidandet, exempelvis genom att använda droger men också genom att försöka "göra" hälsa genom till exempel ett överdrivet motionerande.

Hälsohinder är det som hindrar människan från att uppleva hälsa, och man skulle kunna se det som att hälsohindren är en del av det den lidande människan kämpar för att övervinna. Hälsohindret är det som gör att patienten inte har kraft, mod eller kunskap att lösa problemen. Hälsoresurser är å andra sidan allt det som kan ge kraft till patienten.

Då människan själv eller med stöd av andra kan möta lidandet, så kan hon samtidigt uppleva hälsa. Att hälsa och lidande kan finnas samtidigt innebär också att hälsan inte är statisk, utan en process som kan leda till utveckling och växt om människan kan uthärda och försonas med lidandet."

Vad Katie beskriver ovan är att människan består av kropp, själ och ande. Alla dessa tre bitar behöver vara i balans för att uppleva välbefinnande. Många idag fokuserar överhängande på de kroppsliga symtomen och är noga med motion och kost,. de är viktiga bitar men om inte själen och anden vårdas med samma varsamhet blir helheten i alla fall inte den optimala. Bitar saknas och det djupa välbefinnandet och lyckan låter vänta på sig.
När människan kämpar för att undkomma lidande skapar detta ett hälsohinder och detta hinder kan leda till allt mer nedsatt förmåga och kraft hos individen. Det är där som bland annat sjuksköterskan kan hjälpa människan med att hitta hälsoresurserna och att acceptera lidandet och därigenom lindra lidandet som då kan leda till utveckling. Men människan själv behöver ta ansvar för att ta detta steg mot sin utveckling. 

Katie skriver att lindra patientens lidande är motivet för all vård och jag håller med. Det handlar precis som Katie skriver om att acceptera lidandet, för när vi fösöker undvika de jobbiga känslorna planterar vi dem djupt i kroppen. De blir sedan svårare och ger mer lidande i form av kroppsliga problem och sjukdomar, enligt mitt sätt att se på vad som skapar sjukdomar.  Så för varje känsla som du kan acceptera och bearbeta desto mer frisk kommer din kropp att bli.
För kropp själ och ande är en enhet som vi måste vårda tillsammans.

Läs hela inlägget »
Etiketter: hälsa

2016 > 05

En process och förändring har skett. Det har varit hårt. Vissa bitar är inte riktigt färdiga än.
Just denna process startade under kurs i fördjupad kroppskännedom. Den har sedan varit fortlöpande under en regressionkurs under våren. Kurserna har varit fantastiska och gett mycket ny kunskap, nya insikter och fått mig att förstå mig på ännu djupare sätt. Hur kroppen kommunicerar är helt magiskt enligt min mening. Den inrymmer så mycket visdom och är talaren för själen.

Men vad som också kom upp var en stor ensamhet. Att jag ensam behöver driva igenom det jag tror på. Jag har människor omkring mig som stöttar på många sätt och vis, men det är jag ensam som måste ta fighterna. Min nyupptäckta förståelse för mitt verkliga inre gör att jag i många fall blir ensam. För alla kommer inte att förstå. Mest smärtsamt har det varit att upptäcka och förstå att de som jag trodde var mig närmast inte förstår och i vissa fall faktiskt heller inte stöttat mig.
Vissa människor har jag också blivit glatt övverraskad av. De tar till sig kunskap och sprider detta på ett underbart sätt. En förståelse av vad jag faktiskt vill åstadkomma har väckts upp hos somliga och i detta ett djupare samförstånd. 
Tack till alla er som stödjer mig på alla sätt och vis, jag kan inte med ord beskriva all den kärlek och energi som ni ger mig <3

Vad jag vill dela med mig av i detta inlägg är att ibland behöver vi ta fighter och gå igenom smärtsamma processer för att släppa oss själva fria. När du litar till din intuition och gör det som är bäst för dig och ditt liv, väcker detta många nya kunskaper och insikter. Och en del av dem är tuffa att få till sig. Men det hjälper oss också att fortsätta framåt. Så vad är processen värd om det skapar ensamhet och är smärtsamt? kanske du undrar då.
Mitt svar är: det ger lycka, tro på egen förmåga och en högre energinivå där de människor som matchar den energin finns kvar. Det ger ärliga och sunda relationer byggda på tillit och kärlek från hjärtat (och inte från huvudet som i många relationer). För varje smärtsam process som jag tar mig igenom väntar ett ännu ärligare, friskare och mer kärleksfullt jag. Ett jag som skapar lycka oberoende av vad andra tycker.
Och är inte verklig, innerlig lycka och ärlighet mot dig själv, tillsammans med människor i acceptans med varandra ett ganska bra pris efter en tuff match?

Läs hela inlägget »

Just nu är jag insnöad på att studera omvårdnadsteorier. Dessa teorier är vårdvetenskap som ger beskrivningar av vad vårdandet är. 
Sjuksköterskan har examen i omvårdnad och en omvårdnadsteori är den vårdvetenskap som omvårdnaden och vårt arbete bör vila på. Det finns många olika teorier och teoretiker som presenterar sin bild, utifrån sitt synsätt av vården.
Just idag har min lott fallit på Katie Erikssons caritativa omvårdnadsteori- att lindra lidande.
Jag vill dela med mig av en del av hennes synsätt då det är bra beskrivningar för vad hälsa och lidande till viss del är.
Jag citerar från boken omvårdnadsteorier i klinisk praxis av Lena wiklund Gustin & Lillemor Lindwall

"Hälsa är ett integrerat tillstånd av friskhet, sundhet och välbefinnande. Ordet hälsa är besläktat med orden helighet och helhet och avser människans djupa medvetenhet om sin individuella särskildhet och sitt ansvar som människa.

Upplevelsen av hälsa och helhet hör samman med en upplevelse av att uppleva sig hel till kropp, själ och ande. Den kroppsliga dimensionen handlar om friskhet, medan den själsliga har att göra med en känsla av inre balans och jämvikt i relation till livet och andra människor. Den andliga dimensionen är människans förmåga att finna de djupare värdena i livet, de värden som ger livet mening och utveckling, som till exempel att finna njutning i naturen.
Då människan inte upplever balans till kropp, själ och ande, kan detta komma till uttryck genom hälsoproblem, behov och begär.

Människans lidande dimensioner sammanfaller med hälsans dimensioner. På görandenivån är människan upptagen med att undkomma lidandet, exempelvis genom att använda droger men också genom att försöka "göra" hälsa genom till exempel ett överdrivet motionerande.

Hälsohinder är det som hindrar människan från att uppleva hälsa, och man skulle kunna se det som att hälsohindren är en del av det den lidande människan kämpar för att övervinna. Hälsohindret är det som gör att patienten inte har kraft, mod eller kunskap att lösa problemen. Hälsoresurser är å andra sidan allt det som kan ge kraft till patienten.

Då människan själv eller med stöd av andra kan möta lidandet, så kan hon samtidigt uppleva hälsa. Att hälsa och lidande kan finnas samtidigt innebär också att hälsan inte är statisk, utan en process som kan leda till utveckling och växt om människan kan uthärda och försonas med lidandet."

Vad Katie beskriver ovan är att människan består av kropp, själ och ande. Alla dessa tre bitar behöver vara i balans för att uppleva välbefinnande. Många idag fokuserar överhängande på de kroppsliga symtomen och är noga med motion och kost,. de är viktiga bitar men om inte själen och anden vårdas med samma varsamhet blir helheten i alla fall inte den optimala. Bitar saknas och det djupa välbefinnandet och lyckan låter vänta på sig.
När människan kämpar för att undkomma lidande skapar detta ett hälsohinder och detta hinder kan leda till allt mer nedsatt förmåga och kraft hos individen. Det är där som bland annat sjuksköterskan kan hjälpa människan med att hitta hälsoresurserna och att acceptera lidandet och därigenom lindra lidandet som då kan leda till utveckling. Men människan själv behöver ta ansvar för att ta detta steg mot sin utveckling. 

Katie skriver att lindra patientens lidande är motivet för all vård och jag håller med. Det handlar precis som Katie skriver om att acceptera lidandet, för när vi fösöker undvika de jobbiga känslorna planterar vi dem djupt i kroppen. De blir sedan svårare och ger mer lidande i form av kroppsliga problem och sjukdomar, enligt mitt sätt att se på vad som skapar sjukdomar.  Så för varje känsla som du kan acceptera och bearbeta desto mer frisk kommer din kropp att bli.
För kropp själ och ande är en enhet som vi måste vårda tillsammans.

Läs hela inlägget »
Etiketter: hälsa
 • Sofia Erlandsson • 7 november 2017 16:47:05
  Vill av hela mitt hjärta rekomendera Therese kurser.
  Du lär dig både om dig själv och även att kunna tyda i tarot.
  Det är väldigt pedagogiskt och lärt att lära och förstå.
  Vem som helst kan gå dessa kurser då Therese förklarar men även visar hur man gör i praktikten.
  Ett tips som hjälpt mig mycket följ henne på Youtube där du får se hur man lägger tarot och även mycket annat .
  En jätte nöjd kursdeltagare Sofia
 • Karin Eriksson • 29 maj 2015 20:41:09
  Om man vill utvecklas på det personliga planet skall man gå DinDag. Din breda kunskap lockar fram det man för tillfället behöver jobba med och att du får det att kännas helt naturligt.
 • Lisbeth Johansson • 28 maj 2015 20:50:27
  Alla skulle må bra av Din Dag. Du har ställt de frågor som behövts för att få mig att reflektera och gå vidare/hitta lösningar osv.
  Alla bitar/delar som vi gjort under dagen har varit betydelsefulla- varje övning inkl måltider mellanpauser osv.
  Tack!!!
 • Linda Windhede • 28 maj 2015 20:46:17
  Om man är beredd att jobba med sin personliga utveckling är Din Dag en härlig dag med egentid, som för mig framåt i min utveckling. Den ha ett behagligt flöde och själen har hängt med. TACK för en underbar dag!

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

 • Isabelle » Dag 36 av 100 - Vägledning av naturen:  ”Mink är också en symbol för omhändertagande och mödraskap då dessa djur är osedv..”

 • Eva » Hur gick det sen?:  ””Att inte kämpa” tog jag till mig. Tack ❤️ Fysiska problem har hopat sig och med..”

 • Eva Forsberg » Hur gick det sen?:  ”Va bra!Verkligen skönt att höra! ”

 • Eva Forsberg » Min Historia:  ”Hej, Jag har inte träffat dig,men har tänkt att göra det. Men just nu verkar de..”

 • Katarina svensson » Min Historia:  ”Får tårar i ögonen när jag läser detta. Förstår att det tar på krafterna det du ..”

Arkiv

Etiketter