Så skyddas dina personuppgifter

På den här sidan kan du läsa om vilka personuppgifter ThereseElisabeth sparar och varför. Allt sker på lagligt sätt i enlighet med EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation.
Denna integritetspolicy beskriver Livsinspirations behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder tjänster eller på annat sätt är i kontakt med mig.
Livsinspiration ThereseElisabeth org.nr 8010045600 ansvarar för dina uppgifter och är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

Så får Livsinspiration ThereseElisabeth dina uppgifter

När du bokar behandling, kursverksamhet, köper varor eller använder dig av medlemsportalens tjänster innebär det att du lämnar någon form av information till oss.

Uppgifter vi hanterar

Namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, köp och behandlingshistorik är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Dessa har tillgång till dina uppgifter

Dina personuppgifter används av Livsinspiration ThereseElisabeth. Om du prenumererar på medlemsportalen eller köper produkter som tillverkats i samarbete med Observatoria Creations har även Stridsberg Production tillgång till de uppgifter du lämnat för ditt köp.
Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. 

Så länge sparas dina uppgifter

Så länge du är aktiv kund hos Livsinspiration ThereseElisabeth finns dina uppgifter lagrade i mitt arkiv. Om du inte varit aktiv som kund raderas samtliga uppgifter efter två år inklusive eventuella journalanteckningar som gjorts i behandlinssyfte.

Så används dina uppgifter

Livsinspiration ThereseElisabeth har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av åtagande mot dig, eller om du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter.
Vi kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

För att ge dig en god service:
Efter behandling skrivs journalanteckning för att kunna ge dig bästa möjliga vårdkonsultation vid senare tillfällen. Detta gör att vi kan följa din utveckling och hälsa för ett bättre resultat.
Jag hanterar ditt konto på Medlemsportalen samt i bokningssytemet 
 
För att ge dig relevant information och erbjudanden:
Jag skickar nyhetsbrev med information om Livsinspiration samt aktuella erbjudanden.
Jag skickar mejl och sms-aviseringar om dina bokningar.
Jag administrerar ditt deltagande i tävlingar och kampanjer.
 
För att utveckla tjänster och behandlingar:
Jag för journalanteckningar i syfte att utveckla dig som person, mina tjänster och därigenom göra behandlingar bättre för så många som möjligt.