ThereseElisabeth och Föreläsning

Therese Halme är livsinspiratören och sjuksköterskan som får dig att läka hela livet. Genom att kombinera traditionell vårdvetenskap med alternativ vård har Therese medverkat till stor förändring för många människor. Med kroppen som verktyg skapar hon läkning inifrån och ut genom att öka medvetenheten om vad som skapar hälsa och ohälsa ur ett nytt helheltsperspektiv

 

Självläkning startar alltid hos den egna individen, men Therese inspirerar och leder dig till att påbörja din egen läkningsprocess. Följ med på en resa där själen är i fokus för att skapa läkning och frihet i den fysiska kroppen och livet.

Föreläsare Therese Halme alias ThereseElisabeth
Föreläsare Therese Halme alias ThereseElisabeth

Vision

Förena den traditionella vårdvetenskapen med alternativ vård

Effekten av att boka Therese

Inspiration och verktyg till självläkning. Nya insikter och ny medvetenhet om det egna jaget och den egna läkningsprocessen. Vidare positivitet, starkare självkänsla och tro på dig själv. Therese skapar självinsikt om vilka möjligheter man har att hjälpa sig själv till en hälsosammare livsstil där hela du känns levande.

Therese Halme som talare

Lättsam, enkel, igenkännande och personlig. Therese skapar insikter om makten alla besitter själva att skapa en god hälsa.

Therese Halme erbjuder

Therese erbjuder kunskap för självläkning och verktyg till att skapa hälsa och välmående. Hon ger enkla redskap till att lyssna på den inre rösten och kroppen, vilka vägleder dig till större välbefinnande och ett friskare liv ur ett långsiktigt perspektiv.

Therese Halme passar till

Skola, utbildning samt vårdsektorn och offentlig sektor. Det kan också vara privatpersoner, mässor samt frukostmöten och möten. Slutligen hälsodagar, inspirationsdagar, utvecklingsdagar samt rehabilitering och för harmoni i personalgruppen.

Bakgrund

• Leg. sjuksköterska
• Kurser inom självledarskap, självkännedom, personlig utveckling och ökad kroppskännedom

Som sjuksköterska tröttnade Therese på läkemedel som ges i onödan då tiden ofta saknas för patienten. Hon började genom företaget erbjuda alternativa behandlingar som med tiden gett avgörande verkan på människor. Therese har arbetat djupgående med sina egna inre sår och rädslor samt följer sin inre vägledning. Därigenom har hennes väl beprövade erfarenheter fått henne att se nya perspektiv på läkning.

Sagt om ThereseElisabeth

“Den var både intressant och lärorik, oväntade upplevelser. Hon får oss att gå djupt ner i meditation och öppna nya dörrar. Dessutom bra och givande samtal mellan oss alla.

 

"Peppar, stärker och väcker tankar och idéer som för mig framåt!"

 

"Väldigt inspirerande och tydlig!"
 

”Therese var väldigt inspirerande och tydlig. Fantastiskt, många människor skulle höra detta.”