Behandling

LIVSINSPIRATION
 

Livsinspiration ThereseElisabeth

Behandling för självläkning

Medvetandegör problemet, ta hand om det, läk dina symtom

Som Livsinspiratör hjälper jag dig med hälsofrågor och läkande på det sätt du behöver för att finna frid i kroppen

Människan består av den fysiska kroppen som påverkas av våra tankar, känslor, energier och själen. Just därför måste vi arbeta med samtliga delar för att tydliggöra hela dig

Jag är i grunden utbildad sjuksköterska och har därigenom stor erfarenhet av att arbeta med människor i kris på olika sätt

För avslappning och utrensning

Healingmassage                                                                  600 kr
60 min

Healing                                                                                  360kr
30min

Healing + samtal                                                                 600kr
60 min


Hembesök Healing
 

För att se klart på situationen

Vägledning                                                                          600kr
60 min

Tarottolkning                                                                     600kr
Via mail

Vägledning per telefon                                     15:90 kr/min
Samtalslinjen livsinspiration 0939-114 74 44

Kanaliserade Budskap                                                   600kr
Via mail