Livsinspiration ThereseElisabeth


 

För dig som vill skapa läkning


 

Livsinspiration ThereseElisabeth

Hela livet betraktas

Hur du upplever livet påverkas av många faktorer. Både det du har med dig tillbaka och det du upplever nu. Därför måste vi arbeta med samtliga delar för att tydliggöra hela dig. 

 

ThereseElisabeth är sjuksköterskan som tröttnade på att inte kunna erbjuda mer i den traditionella vården. Genom en mix av traditionell och alternativ vård kan du få hjälp att läka grunden till varför du mår som du gör.

Att läka livet innebär att se på samtliga delar av dig och det liv du lever. Tillsammans skapar vi medvetenhet om vad som behöver förändras för att du ska uppleva välmående

Intresserad av att skapa större livskvalité?

INFO OM HEALINGMASSAGE
INFO OM VÄGLEDNING
INFO OM TELEFONLINJEN
INFO OM KURSPORTALEN
INFO OM BOKEN LÄKA LIVET
INFO OM FÖRELÄSNING

Onlinekursen Helhetsperspektiv på människan är en föreläsningsserie om människans självläkande förmåga